Du + Gud = stora saker

Bibelskola i Stockholm

Bibelskola Sthlm är en unik bibelskola där du kommer att få allt från en djupare förståelse av Bibeln och den kristna tron till praktiska erfarenheter av att arbeta i församlingsmiljö. Mitt i Stockholm eller Västerås kommer du att studera och praktisera bibeln, få en hållbar grund för din tro och inse vad det verkligen handlar om att följa Jesus. Tillsammans med andra kommer du att uppmuntras, utmanas och inspireras att ta nya steg i ditt liv som troende. Välkommen med!

 _________________________________

Ett år som ger inriktning för resten av livet!

Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge och tränas att tjäna andra människor och världen. Detta år kommer att hjälpa dig att bli rotad i din tro och bli starten på ditt livs äventyr.

Gör ett av ditt livs bästa val och kom med på ett år som kommer att förvandla ditt liv, get dig vänner för livet och ge din en hunger efter Gud som kommer att hjälpa dig att bättre förstå den framtid som Gud har för dig!

Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du får möta Gud och formas i din tro tillsammans med andra. Du kommer att utvecka din kreativitet och lära dig att tjäna Gud och andra människor. Under bibelskoleåret följs du av en mentor som ger vägledning och stöd.

Bibelskolans instagram är: bibelskolasthlm

Om utbildningen

Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du får möta Gud och formas i din tro tillsammans med andra. Du kommer att utvecka din kreativitet och lära dig att tjäna Gud och andra människor. Under bibelskoleåret följs du av en mentor som ger vägledning och stöd.

_________________________________

En skola – tre studiecenter

I ett unikt samarbete mellan flera församlingar i och runt Stockholm och Västerås kommer vi at kunna erbjuda dig denna fantastiska möjlighet att gå bibelskola. Som elev kommer du att finnas mitt i en församlingsmiljö där du hela tiden kan omsätta det du lär dig i praktiken.

Studiecenter Stockholm
Studiecenter Stockholm har sin bas på Kaggeholms folkhögskola i Vasastan, mitt i Stockholm. Inriktning: lärjungaskap, ledarskap och församling.

Studiecenter Västerås
Studiecenter Västerås har sin bas i Pingstkyrkan i Västerås. Inriktning: lärjungaskap, ledarskap och församling.

Studiecenter SOS Mission Bible School
Studiecenter SOS Mission Bible School har sin bas i SOS Church på Kungsholmen i Stockholm. Inriktning: mission och evangelisation.

 

Veckan på bibelskolan

Måndagar och tisdagar är hela bibelskolan (alla tre studiecenter) tillsammans på Kaggeholms folkhögskola i Stockholm. På onsdagar och torsdagar läser vi i mindre grupper i Stockholm och Västerås. Vi har undervisning fyra dagar i veckan och den femte dagen är avsatt för praktik och studier.

Praktik

När du går Bibelskola Sthlm kommer du att vara kopplad till en församling där du under året gör din praktik. Här får du möjlighet att ta det du lär dig i undervisningen och praktisera det i lokala församlingsmiljöer. Vi kommer att matcha dina gåvor och passion till en lämplig uppgift i en församlingsmiljö. Du kommer att få handledning av någon i den församling där du praktiserar.

Encounter

En encounter eller retreat är dagar som på ett speciellt sätt inbjuder till Gudsmöten. Under en vecka kommer vi att åka till en lägergård för att få undervisning, lovsjunda tillsammans och tillbe Jesus. Du kommer att få möjlighet till förbön och bli fri från saker som vill trycka ner dig. Det är dagar med god mat, mycket gemenskap och livsförvandlande Gudsmöten.

Resa

Varje år åker vi som bibelskola på en resa. Tidigare år har vi åkt till Los Angeles, Armenien, Georgien samt olika länder i Afrika. Dessa resor ger minnen för livet och är tillfäller där du kommer att få praktisera din tro, få nya erfarenheter och se andra kulturer.

När börjar det?

Läsårstiderna är

HT: 2022-08-24 (onsdag) – 2022-12-20 (tisdag)
VT: 2023-01-11 (onsdag) – 2023-06-09 (fredag)

Du kan anmäla ditt intresse för nästa år redan idag!

Vad läser jag?

Bibel (måndagar)
Vi går genom Gamla och Nya testamentet för att få en grundläggande förståelse för Bibelns olika böcker samt hur respektive bok passar in i Bibelns stora berättelse. Undervisningen på måndagar kommer att ge dig redskap att själv kunna läsa, förstå och praktisera Bibeln.

Tro (tisdagar)
När vi studerar tron på tisdagar kommer det att ge dig en fördjupning av tron med Bibeln som primär kunskapskälla. Bibelteologi i dialog med troende genom hela kyrkohistorien kommer att svara på frågor som: Vad är det vi tror? Varför tror vi så? Hur relaterar det till allt annat i livet?

Lärjunge – ledare (onsdagar)
Detta ämne kommer hjälpa dig att ännu mera inse att det kristna livet inte bara är någonting vi lär oss i teorin utan något vi lever ut i praktiken. De två delarna i blocket handlar om, dels lärjungaskap – det personliga livet och den egna efterföljelsen till Jesus och dels ledarskap – att leda och hjälpa andra.

Självbild/Gudsbild – vår önskan är att du skall växa och utvecklas som troende och människa och att självförtroendet samt insikten om att just du har någonting att ge skall stärkas. En stor del av detta block handlar också om att etablera och utveckla goda vanor som kommer att bära dig långt efter detta år på bibelskolan är över.

Församling och kreativitet (torsdagar)
På torsdagarna vill vi ge dig en djupare förståelse av varför den kristna församlingen behövs; både för individen, gruppen och samhället. Vi ställer frågor som: Varför finns församlingen? Hur lever vi församling? Vad är det att fira gudstjänst? Samtidigt riktar vi blickarna utåt och tänker kring hur den kristna gemenskapen kan påverka och välsigna vår omvärld, utifrån ett bibliskt perspektiv, ett pionjärperspektiv och ett samhällsperspektiv.

Övrigt
Utöver allt detta kommer bibelskolan att innehålla bön och lovsång varje morgon, en massa härlig gemenskap och förhoppningsvis också livsförvandlande Gudsmöten.

 

Få en biblisk grund att stå på

CSN?

Som student kan du få studiemedel från CSN (bidrag och lån) för dina folkhögskolestudier från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Utbildningen är CSN-berättigad. Mer info finns på CSN:s hemsida.

Studiehjälp finns för den som inte fyllt 20 år

Boende?

Du ordnar boende själv – men kontakta oss gärna om du önskar tips!

Kostnad?

Skolavgifter

  • Fika och gemensamma aktiviteter 1 200 kr/termin
  • Teknik 640 kr/termin
  • Försäkring 50 kr/termin

Elevkårsavgift 50 kr/läsår

Kursavgifter: Bibelskola Sthlm

  • Material 100 kr/termin
  • Studiebesök och aktiviteter 650 kr/termin

Terminsavgiften faktureras i början på hösterminen och vårterminen.

Resa

Vi planerar göra en studieresa till Israel under läsåret 22/23. Beräknad kostnad för resan är 15 000 kr.

 

Upptäck Bibeln på ett nytt sätt