Du + Gud = stora saker

OBS! Kolla in vår nya hemsida här!

Bibelskola Sthlm har Öppet Hus på Instagram nu på torsdag 25/2 kl 16:30 – 18:00!

 

Häng in så får du veta vad som händer på Bibelskolan, hur du ansöker till nästa år och en massa annat skoj.

Bibelskolans instagram är: bibelskolasthlm

 

Bibelskola i Stockholm

En bibelskola med campus mitt Stockholm och Västerås!

Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du får möta Gud och formas i din tro tillsammans med andra. Du kommer att utvecklas din kreativitet och lära dig att tjäna Gud och andra människor.

Välj campus (Stockholm eller Västerås), ansök och låt det kommande året bli starten på en resa tillsammans med Gud!

Ett år som ger inriktning för resten av livet!

Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar i Pingströrelsen. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge samt tränas att tjäna andra människor och världen. Detta år kommer att hjäla dig att bli rotad i din tro och bli starten på ditt livs äventyr.

Varför gå hos oss?

Vi kan erbjuda dig en perfekt mix av undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingsmiljöer.

Vi har två studiecenter: Stockholm och Västerås.

När börjar det?

Innevarande läsår startade onsdag 26 augusti 2020.

Läsårstiderna är

HT: 2021-08-26 – 2020-12-22
VT: 2022-01-10 – 2022-06-10

Du kan anmäla ditt intresse för nästa år redan idag!

Vad läser jag?

Med Bibeln och Jesus i centrum kommer du att få läsa följande kurser: Bibelkunskap, kristen tro, lärjungaskap & ledarskap samt församling & kreativitet. Utöver de specifika ämnena kommer du att få vara i en atmosfär av bön, lovsång och gemenskap som kommer att göra dig gott.

Schema?

Måndagar till onsdagar är hela bibelskolan tillsammans medan torsdag och fredag läser vi i mindre grupper. Vi har undervisning fyra dagar i veckan och den femte dagen är avsatt för praktik och studier.

Få en biblisk grund att stå på

Vilka lärare?

Kursledare:
Stefan Sigfrids

Bibelkunskap:
Emilia Tellebo

Kristen tro:
Christopher Fränberg

Lärjungaskap och Ledarskap:
Stefan Sigfrids

Församling och Kreativitet:
Jenny Wahlström i Stockholm och Albin Karlsson i Västerås

Boende?

Du ordnar boende själv – men kontakta oss gärna om du önskar tips!

CSN?

Som student kan du få studiemedel från CSN (bidrag och lån) för dina folkhögskolestudier från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Utbildningen är CSN-berättigad. Mer info finns på CSN:s hemsida.

Kostnad?

Utbildningen är gratis. En terminsavgift tillkommer på 1500 kr per termin.

Vi planerar att erbjuda två resor läsåret 20/21 att välja mellan. Beräknad kostnad för resorna är mellan 6 000 – 12 000kr.

Terminsavgiften faktureras i början på hösterminen och vårterminen.

Upptäck Bibeln på ett nytt sätt