Du + Gud = stora saker

En ny bibelskola i Stockholm

En bibelskola mitt i Sveriges vackra, kreativa och växande huvudstad – Stockholm! Bibelskola Sthlm är en ny typ av bibelskola där du går med flera klasser från olika församlingar. Två dagar i veckan möts hela Bibelskolan och tre dagar i veckan läser du med din klass. Välj klass, ansök och låt det kommande året bli starten på ett liv med Gud!

Ge ett år till Gud

Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar i Pingströrelsen. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge samt tränas att tjäna andra människor och världen. Ge ett år till Gud, bli rotad i din tro och låt det bli början på ditt livs äventyr.

Varför gå hos oss?

Här kan vi erbjuda dig en perfekt mix av undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingsmiljöer.

När börjar det?

Vi drar igång läsåret 19/20 i slutet av augusti. Gör din ansökan redan idag!

Vad läser jag?

Den här kursen är för dig som i hjärtat av församlingen vill studera Bibeln med Jesus i centrum. För att växa som lärjunge och tränas att tjäna och göra skillnad i världen. Det kan bli början på ditt livs äventyr!

Schema?

Bibelskola Sthlm är en kurs med två klasser. Måndagar och tisdagar läser alla i kursen tillsammans och onsdag till fredag läser man klassvis i olika församlingar.

Få en biblisk grund att stå på

Vilka lärare?

Kursledare för Bibelskola Sthlm är Stefan Sigfrids och Isabelle Johansson. Under året kommer du möta flera olika lärare – både från församlingarna som är med och gör Bibelskola Sthlm samt pastorer och ledare från hela landet.

Boende?

Du ordnar boende själv – men kontakta oss gärna om du önskar tips!

CSN?

Som student kan du få studiemedel från CSN (bidrag och lån) för dina folkhögskolestudier från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Utbildningen är CSN-berättigad. Mer info finns på CSN:s hemsida.

Kostnad?

Utbildningen är gratis, men kursavgift tillkommer. Läs mer specifikt under varje klass.

Upptäck Bibeln på ett nytt sätt