Du + Gud = stora saker

Bibelskola i Stockholm

En bibelskola mitt i Sveriges vackra, kreativa och växande huvudstad – Stockholm! En plats där många människor rör sig. Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du får möta Gud och formas tillsammans med andra i tro. Utveckla din kreativitet för dig, för Gud och för andra människor.

Välj studiecenter, ansök och låt det kommande året bli starten på en resa tillsammans med Gud!

Ge ett år till Gud

Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar i Pingströrelsen. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge samt tränas att tjäna andra människor och världen. Ge ett år till Gud, bli rotad i din tro och låt det bli början på ditt livs äventyr.

Varför gå hos oss?

Här kan vi erbjuda dig en perfekt mix av undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingsmiljöer.

När börjar det?

Vi drar igång läsåret 26 augusti 2019.

Gör din ansökan redan idag!

Vad läser jag?

Den här kursen är för dig som i hjärtat av församlingen vill studera Bibeln med Jesus i centrum. För att växa som lärjunge och tränas att tjäna och göra skillnad i världen. Det kan bli början på ditt livs äventyr!

Schema?

Måndagar och tisdagar är vi tillsammans med SOS Missionsbibelskola och onsdag till fredag läser vi var för sig. Vi har undervisning fyra dagar i veckan och den femte dagen är avsatt för praktik och studier.

Få en biblisk grund att stå på

Vilka lärare?

Kursledare:
Isabelle Johansson

Bibelkunskap:
Samuel Klintenfelt

Kristen tro:
Gustav Sjöqvist
Christopher Fränberg

Lärjungaskap och Ledarskap:

Församling och Kreativitet:
Jenny Wahlström

Boende?

Du ordnar boende själv – men kontakta oss gärna om du önskar tips!

CSN?

Som student kan du få studiemedel från CSN (bidrag och lån) för dina folkhögskolestudier från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Utbildningen är CSN-berättigad. Mer info finns på CSN:s hemsida.

Kostnad?

Utbildningen är gratis. En terminsavgift tillkommer på 1500 kr per termin.

Vi planerar att erbjuda två resor läsåret 19/20 att välja mellan. Beräknad kostnader för resorna är mellan 6 000-12 000kr.

Terminsavgiften faktureras i början på hösterminen och vårterminen.

Upptäck Bibeln på ett nytt sätt