Välj en sida

Du + Gud = stora saker

Ett år som ger inriktning för resten av livet!

Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge och tränas att tjäna andra människor och världen.

Gör ett av ditt livs bästa val och investera ett år i dig själv och din tro. Ett år som kommer att förvandla ditt liv, ge dig vänner för livet och hjälpa dig att bli rotad i din tro. Ett år som kan få vara starten på ditt livs äventyr och den framtid Gud har för dig

På Bibelskola Sthlm får du möta Gud och formas i din tro tillsammans med andra. Du kommer att få utveckla din kreativitet och lära dig att tjäna Gud och andra människor. Under Bibelskoleåret följs du av lärare och handledare som ger vägledning och stöd.

 

Följ oss på instagram @bibelskolasthlm

Om utbildningen

 

På Bibelskola Sthlm kommer du att få allt från en djupare förståelse av Bibeln och den kristna tron till praktiska erfarenheter av att arbeta i församlingsmiljö. Du kommer att få studera och praktisera Bibeln, få en hållbar grund för din tro och förstå vad det verkligen handlar om att följa Jesus. Tillsammans med andra kommer du att uppmuntras, utmanas och inspireras att ta nya steg i ditt liv som troende. 

 

I ett samarbete mellan flera församlingar i och runt Stockholm kommer vi at kunna erbjuda dig denna fantastiska möjlighet att gå bibelskola. Som deltagare kommer du att finnas mitt i en församlingsmiljö där du hela tiden kan omsätta det du lär dig i praktiken.

 

Vi har vår bas på Kaggeholms folkhögskola i Vasastan, Stockholm.

Hur ser ett år på

Bibelskola Sthlm ut?

 

Vi har undervisning fyra dagar i veckan och den femte dagen är avsatt för praktik och studier.
Måndag till torsdag har vi undervisning mellan 8:45-15:15.

Praktik

När du går Bibelskola Sthlm kommer du att vara kopplad till en församling där du under året gör din praktik. Här får du möjlighet att ta det du lär dig i undervisningen och praktisera det i lokala församlingsmiljöer. Vi kommer att matcha dina gåvor och passion till en lämplig uppgift i en församlingsmiljö. Du kommer också att få handledning av någon i den församling där du praktiserar.

Encounter

Bibelskola Sthlms Encounter är dagar som på ett speciellt sätt inbjuder till Gudsmöten. Under tre dagar kommer vi att åka till en lägergård utanför Stockholm för att få undervisning, lovsjunga tillsammans och tillbe Jesus. Du kommer att få möjlighet till förbön och samtal med Bibelskolans lärare på plats. Det är dagar med god mat, mycket gemenskap och livsförvandlande Gudsmöten.

Resa

Varje år åker vi som bibelskola på en resa. Tidigare år har vi åkt till Los Angeles, Armenien, Georgien, England och Lettland. Dessa resor ger minnen för livet och är ett tillfälle där du kommer att få praktisera din tro, få nya erfarenheter och se andra kulturer.

Övrigt

Utöver allt detta kommer Bibelskolan att innehålla bön och lovsång varje morgon, en massa härlig gemenskap och förhoppningsvis också livsförvandlande Gudsmöten.

När börjar det?

Läsårstiderna är

HT: 2023-08-23 (onsdag) – 2023-12-20 (onsdag)
VT: 2024-01-09 (tisdag) – 2024-06-05 (onsdag)

Anmäl ditt intresse för nästa läsår genom att klicka här!

Vad kommer du få studera?

 

BIBEL
Vi går genom Gamla och Nya testamentet för att få en grundläggande förståelse för Bibelns olika böcker samt hur respektive bok passar in i Bibelns stora berättelse. Undervisningen på måndagar kommer att ge dig redskap att själv kunna läsa, förstå och praktisera Bibeln.

TROSLÄRA
När vi studerar troslära kommer det att ge dig en fördjupning av tron med Bibeln som primär kunskapskälla. Bibelteologi i dialog med troende genom hela kyrkohistorien kommer att svara på frågor som: Vad är det vi tror? Varför tror vi så? Hur relaterar det till allt annat i livet?

LÄRJUNGASKAP & LEDARSKAP 
Det kristna livet inte bara är någonting vi lär oss i teorin utan något vi lever ut i praktiken. Vi lär oss om Lärjungaskap, det personliga livet och den egna efterföljelsen till Jesus, samt Ledarskap, att hjälpa andra att göra det samma.
Vår önskan är att du skall växa och utvecklas i din tro och se att just du har någonting att ge andra. I detta ämne vill vi också hjälpa dig att etablera och utveckla goda vanor som kommer att bära dig långt efter att ditt år på bibelskolan är över.

FÖRSAMLING & KREATIVITET 
I detta ämne vill vi ge dig en djupare förståelse för varför den kristna församlingen behövs; både för dig som individ, i gruppen och i samhället. Vi kommer jobba med frågor som: Varför finns församlingen? Hur lever vi församling? Vad är det att fira gudstjänst? Samtidigt riktar vi blickarna utåt och tänker kring hur den kristna gemenskapen kan påverka och välsigna vår omvärld, utifrån både ett bibliskt- och samhällsperspektiv. I den kreativa delen tar vi upp saker som att Gud är en skapande Gud och utforskar detta på olika sätt.

Vad kostar det?

Du kan läsa mer om skolavgift, kursavgift och kostnad för resa på vår sida på Kaggeholms Folkhögskola.

Få en biblisk grund att stå på