Välj en sida

Ansökan är öppen!

Vill du gå Bibelskola Sthlm?

Så här ansöker du till
Bibelskola Sthlm:

 

Stockholm & Västerås

Vill du gå i klassen Stockholm eller Västerås? Då ansöker du via Kaggeholms Folkhögskola och ett program som heter Schoolsoft. För att komma till Bibelskola Sthlm på hemsidan för Kaggeholms Folkhögskola kan du klicka här.

I ansökan får du svara på ett antal frågor. Dessa ställer vi för att få en bild av dig som person och var du är i din resa med Gud. Huruvida du svarar ja eller nej på frågorna gällande kyrka och tro påverkar därför inte antagningen. När du skickat in din ansökan kommer vi att boka in en tid för intervju med dig online. Efter ansökan samt personlig intervju kommer du att få ditt antagningsbesked.

 

SOS Mission Bible School

Vill du gå i klassen SOS Mission Bibel School? Då ansöker du via deras hemsida som du hittar genom att klicka här.

När du fått kontakt med lärarna i den klassen och blivit antagen kommer du också att få skicka in din ansökan via Kaggeholms Folkhögskola och Schoolsoft för att bli registrerad på kursen.

Ansökan till SOS Mission Bible School öppnar 1 februari 2023.

Vad kan du förvänta dig?

Du kan förvänta dig ett fantastiskt år tillsammans med Gud där du får bra undervisning utifrån Bibeln ifrån flera lärare och pastorer. Du kommer också få delta själv i diskussioner, samtal och egna reflektioner. Utöver detta kommer du få göra ditt år tillsammans med klasskamrater, som precis som du, ger ett år till Gud och kanske får du vänner för livet.

 

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Du kommer gå heltidsstudier och förväntas vara i skolan måndag-torsdag.
  • Utöver detta kommer du få praktisera i en församling fredag, lördag eller söndag.
  • Går du i Stockholmsklassen förväntas du att vara med på alla skolgemensamma aktiviteter som finns på Kaggeholm, så som stadsjakt, fokus-samlingar, julfest, en del konserter och andra samlingar.
  • Vi åker på en resa tillsammans under våren (Stockholm & Västerås) och efter skolavslutningen (SOS-mission).
  • På hösten åker vi till en lägergård tillsammans måndag-onsdag. Dessa dagar kallar vi för Encounter.