Välj vilken klass du vill gå i

Bibelskola Sthlm: ABC

Bibelskola Stockholm ABC är en klass som anordnas av ABC-församlingarna – det är ett samarbete mellan  flera lokala församlingar i Stockholm. Här går du i nära samarbete med Teamträningsskolan. Under våren åker du på en teamresa till Los Angeles. Läs mer här.

Bibelskola Sthlm: Mälardalen

Denna klass anordnas av Pingst Västerås i samarbete med flera församlingar i Mälardalen. Du får under en 9-månaders period en teologisk grund samt vägledning till ett kristet liv som fungerar i vardagen. Läs mer här.

Bibelskola Sthlm: Finska

Denna klass anordnas av Finska Filadelfia. Läs mer här.

Bibelskola Sthlm: SOS Missionsbibelskola

Denna klass anordnas av SOS Church Stockholm. Här får du en sund biblisk undervisning, ett starkt andligt liv och ett spännande äventyrsliv med den Helige Ande. Läs mer här.

Bibelskola Sthlm: Filadelfia

Denna klass anordnas av Filadelfia Stockholm. Här får du ett år med fokus på hur man är kristen i en storstad. Hur påverkas vi av storstaden och hur kan vi vara med och påverka staden? Du kommer också få lära dig om ledarskap: Hur leder jag mig själv och hur leder jag andra? Läs mer här.