Praktik i församlingsmiljö

Bibelskola Sthlm

När du går Bibelskola Sthlm kommer du att vara kopplad till en församling där du under året gör din praktik. Här får du möjlighet att ta det du lär dig i undervisningen och praktisera det i lokala församlingsmiljöer. Under bibelskoleåret följs du av en handledare som ger vägledning och stöd.